กิจกรรมลดปัญหาด้านอนามัยแม่และเด็ก การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กิจกรรมลดปัญหาด้านอนามัยแม่และเด็ก การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กิจกรรมลดปัญหาด้านอนามัยแม่และเด็ก การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ เพื่อลดปัญหาด้านอนามัยแม่และเด็ก การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียนหญิงระดับชั้นม.3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี มาให้ความรู้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเทพมงคลรังษี วันอังคารที่ 7 กรกฏาคม 2558 
เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 1,213 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-07 15:55:55