นายกเหล่ากาชาดและคณะผู้ติดตามที่เดินทางมาสัมพาทย์ นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษีรับทุนการศึกษา

นายกเหล่ากาชาดและคณะผู้ติดตามที่เดินทางมาสัมพาทย์ นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษีรับทุนการศึกษา

นายกเหล่ากาชาดและคณะผู้ติดตามที่เดินทางมาสัมพาทย์ นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษีรับทุนการศึกษา

นายอังคาร เจริญผลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมทั้งผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด และคณะผู้ติดตามที่เดินทางมาสัมพาทย์นักเรียนรับทุนการศึกษาจำนวน 3 คน
เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 526 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-07 15:29:49