การประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โครงการการแข่งขันกีฬา “เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด”

การประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โครงการการแข่งขันกีฬา “เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด”

การประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โครงการการแข่งขันกีฬา “เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด”

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัดการประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โครงการการแข่งขันกีฬา “เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด” โดย ผอ.ประทิพย์ คนทัด เป็นประธานในการประชุมดำเนินงาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมโคมทอง  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
เขียนโดย โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน 557 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-06-06 10:49:34