กิจกรรมสำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น ด้วย Code Of Success

กิจกรรมสำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น ด้วย Code Of Success

กิจกรรมสำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น ด้วย Code Of Success

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 59 โรงเรียนประชามงคลได้จัดกิจกรรมสำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น ด้วยCode Of Success ในโครงการทุนทางปัญญาประชามงคล ซึงได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ณห้องประชุมจันทรมงคลเขียนโดย โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 420 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-05-31 11:49:56