วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา

เนื่องด้วยวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  โรงเรียนประชามงคลจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยให้คณะครูเเละนักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิเเละให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทำบุญถวายภัตตาหารเช้าที่วัดถ้ำวังหินเขียนโดย โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 383 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-05-31 11:07:33