ธรมมทายาท

ธรมมทายาท

ธรมมทายาท

เมื่อวันที่ 17-18 พ.ค. 59 โรงเรียนประชามงคลได้จัดการอบรมธรรมทายาทให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เเละนักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีผู้อำนวยการอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคลได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจันทรมงคลเขียนโดย โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 352 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-05-31 11:00:50