ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและผู้ปกครองชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและผู้ปกครองชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและผู้ปกครองชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

-ผู้อำนวยการประชุมชี้แจงนโยบายของโรงเรียน

- เจ้าหน้าที่ตำรวจพบผู้ปกครอง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน

-นักเรียนนำผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาห้องเรียน
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 542 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-05-31 09:22:28