พิธีมอบแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา

พิธีมอบแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา

พิธีมอบแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย ดร.ดรุณี  สายสุทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแร่และหิน จ.ระยอง มอบแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา ให้กับโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โดยนายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 น.
เขียนโดย โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เปิดอ่าน 1,469 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-05-29 22:58:43