นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าวัดฟังธรรมและเวียนเทียน ในวันวิสาขบูชา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าวัดฟังธรรมและเวียนเทียน ในวันวิสาขบูชา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าวัดฟังธรรมและเวียนเทียน ในวันวิสาขบูชา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าวัดฟังธรรมและเวียนเทียน ในวันวิสาขบูชา ณ วัดห้วยเจริญผล 

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 574 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-05-23 11:35:04