กิจกรรมทัศนศึกษาอำเภอทองผาภูมิ

กิจกรรมทัศนศึกษาอำเภอทองผาภูมิ

กิจกรรมทัศนศึกษาอำเภอทองผาภูมิ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับกลุ่มนักเรียนที่ได้สมัครใจมาร่วมกิจกรรม จำนวน 12 คน โดยได้ออกเดินไปไปศึกษางานที่กลุ่มจักสานไม้ไผ่ หมู่บ้านหนองเจริญ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี หลังจากศึกษาดูงานเสร็จได้แวะเที่ยวชมเขื่อนวชิราลงกรณ งานผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิ และน้ำตกไทรโยคน้อยเขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 540 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-06 10:14:47