กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร  ประจำปี ๒๕๕๙

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ หอประชุม ๒  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  เมื่อวันที่  ๕-๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๙
เขียนโดย โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน 663 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-05-12 14:59:59