การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ หอประชุม ๒  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  เมื่อวันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙
เขียนโดย โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน 498 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-05-12 14:48:27