โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเปิดภาคเรียนการศึกษา 1/2559

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเปิดภาคเรียนการศึกษา 1/2559

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเปิดภาคเรียนการศึกษา 1/2559

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเปิดภาคเรียนการศึกษา 1/2559 โดยผู้อำนวยการ คุณครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ร่วมกันดำเนินกิจกรรมในการเปิดภาคเรียน 1/2559 หน้าเสาธง การแจกอุปกรณ์การเรียน การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เขียนโดย โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน 515 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-05-12 13:38:38