พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙
เขียนโดย โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน 778 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-04-01 11:09:09