อบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมประชาธิปไตย

อบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมประชาธิปไตย

อบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมประชาธิปไตย

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ส่งเสริมชุมชุน และพัฒนานักเรียน โดยการ

4 ก.ค.58 จัดอบรมการผลิตสื่อ Jingle , Spot วิทยุ โดยราชภัฎกาญจนบุรี

5 ก.ค.58 อบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมประชาธิปไตย 
เขียนโดย โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 653 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-05 21:24:19