อบรมผู้นำประชาธิปไตย เครือข่าย บวร

อบรมผู้นำประชาธิปไตย เครือข่าย บวร

อบรมผู้นำประชาธิปไตย เครือข่าย บวร

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จัดกิจกรรม "อบรมผู้นำส่งเสริมประชาธิปไตย เครือข่าย บวร" ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย โดยการจัดกิจกรรมเน้นให้ความรู้กับเครือข่ายผู้ปกครอง พระสงฆ์ และนักเรียนที่เป็นแกนนำ ในเรื่องของธรรมาธิปไตย กฏหมายที่ประชาชนควรรู้ กฎหมายน่ารู้สำหรับเยาวชน และการจัดกิจกรรมกลุ่ม ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนฯ
เขียนโดย โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 910 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-04 00:06:49