ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กำหนดวันรับสมัครสอบวัดความรู้พื้นฐาน รายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กำหนดวันรับสมัครสอบวัดความรู้พื้นฐาน รายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กำหนดวันรับสมัครสอบวัดความรู้พื้นฐาน รายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กำหนดวันรับสมัครสอบวัดความรู้พื้นฐาน รายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
แผนการเรียน สายสามัญ : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

กำหนดวัน เวลา รับสมัคร

รับสมัคร
วันที่ ๒๐– ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบวัดความรู้พื้นฐาน (๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ )
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ประกาศผลสอบและรายงานตัว
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

มอบตัว
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
แผนการเรียน สายสามัญ : เน้น วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ,
สายทั่วไป : เน้นภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และการงานอาชีพฯ

กำหนดวัน เวลา รับสมัคร
รับสมัคร
วันที่ ๒๐– ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบวัดความรู้พื้นฐาน (๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ )
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ประกาศผลสอบและรายงานตัว
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

มอบตัว
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
เขียนโดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 953 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-02-24 22:07:05