โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดโครงการจิตอาสา สร้างห้องสมุดให้น้องในถิ่นทุรกันดารในเขตพื้นที่ภูเขาสูง

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดโครงการจิตอาสา สร้างห้องสมุดให้น้องในถิ่นทุรกันดารในเขตพื้นที่ภูเขาสูง

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดโครงการจิตอาสา สร้างห้องสมุดให้น้องในถิ่นทุรกันดารในเขตพื้นที่ภูเขาสูง

สภาเด็กและเยาวชนอำเภอสังขละบุรี และสภานักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดโครงการจิตอาสา สร้างห้องสมุดให้น้องในถิ่นทุรกันดารในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร ตามแนวชายแดนไทย-พม่า ระหว่างวันที่ 20-2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ชุมชนบ้านน้อยกาฬสินธุ์
เขียนโดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 1,027 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-02-24 21:59:18