โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2558 โดยมีนางสาวลัดดาวัลย์ รักษ์วง หัวหน้างานลูกเสือ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันที่1กรกฏาคม 2558 ณ ลานกีฬาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เขียนโดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 906 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-02 21:52:10