กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 20 -21กุมภาพันธ์ 2559  ณ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงโดย ท่านรองฯ ณิชชยา        แสงสว่าง รับมอบหมายจากผู้อำนวยการเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายฯและดูแลความเรียบร้อย และเชิญวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิต  ภูชำนิพร้อมคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มาเป็นผู้ให้ความรู้และจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะการคิดคณิตศาสตร์ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาและฝึกปฏิบัติจริงจากประสบการณ์ในการดำรงชีวิตได้
เขียนโดย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 596 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-02-22 20:47:06