การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา

การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา

การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  ที่ผ่านมา  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  โดยกลุ่มนโยบายและแผน  ซึ่งการ         นิเทศฯ เพื่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้   ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  มาเป็นประธานในการรับการนิเทศฯ  โดยมีนางสาวสายฝน ภานุมาศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต ให้การต้อนรับ  
เขียนโดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 489 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-02-19 12:57:24