โครงการอบรมให้ความรู้แปรรูปขยะเป็นน้ำหมักชีวภาพ

โครงการอบรมให้ความรู้แปรรูปขยะเป็นน้ำหมักชีวภาพ

โครงการอบรมให้ความรู้แปรรูปขยะเป็นน้ำหมักชีวภาพ

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ร่วมกับเทศบาลตำบลกรับใหญ่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แปรรูปขยะเป็นน้ำหมักชีวภาพ ให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-5
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 471 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-02-17 11:20:06