การสอบโครงงานจบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

การสอบโครงงานจบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

การสอบโครงงานจบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จัดการสอบโครงงานจบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  โดยมีผู้ปกครองและคณะครูเป็นกรรมการตัดสิน
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 618 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-02-17 11:18:17