ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาขึ้น โดยได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง  ตามพระราชดำริ  อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงกัน

 

 

 

 
เขียนโดย โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 814 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-02-17 11:11:25