งานมารยาทและการสมาคม

งานมารยาทและการสมาคม

งานมารยาทและการสมาคม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00 น. นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมมารยาทเเละการสมาคม ณ ห้องจันทรมงคล โรงเรียนประชามงคล ซึ่งเป็นกิจกรรมของแผนกพาณิชยกรรม นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1-3
เขียนโดย โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 777 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-02-17 10:20:12