งานนิทรรศการวันวิชาการ

งานนิทรรศการวันวิชาการ

งานนิทรรศการวันวิชาการ

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนประชามงคลได้จัด นิทรรศการวิชาการ 58 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการ 58
เขียนโดย โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 1,069 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-02-17 09:55:18