ประชุมออนไลน์

ประชุมออนไลน์

ประชุมออนไลน์

นายอภิเชษฐ์ เกตุกร ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา VIDEO CALL ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยพร้อมเพรียงกันเขียนโดย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน 672 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-02 17:07:57