ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางเข้าเยี่ยมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางเข้าเยี่ยมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางเข้าเยี่ยมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางเข้าเยี่ยมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยและเข้าร่วมประชุมหน่วยรับตรวจในพื้นที่เพื่อชี้แจงแนวทางการรายงานการตรวจราชการ และร่วมรับฟังหน่วยรับตรวจรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้องปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559เขียนโดย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 507 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-02-16 13:41:51