คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาและนักเรียน ม.4,6 มีจิตอาสาสมัครใจร่วมปลูกไผ่หนามเพิ่มแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่า

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาและนักเรียน ม.4,6 มีจิตอาสาสมัครใจร่วมปลูกไผ่หนามเพิ่มแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่า

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาและนักเรียน ม.4,6 มีจิตอาสาสมัครใจร่วมปลูกไผ่หนามเพิ่มแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่า

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาและนักเรียน ม.4,6 มีจิตอาสา สมัครใจร่วมปลูกไผ่หนามเพิ่มแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่า ที่หน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกตะเคียนทอง   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร โดยมีครูผู้ควบคุมดูแลในกิจกรรมครั้งนี้ทั้งหมด 4 ท่าน คือ

1 ครูณัฐชา  ชมภูวงษ์

2.ครูชัชวิทย์  วังแก้ว

3.ครูเอกวัตร  สุขเสงี่ยม

4.ครูพจนีย์  ไทรชมพู
และนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28  มิถุนายน 2558
เขียนโดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 720 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-02 16:17:05