โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนทางเลือก

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนทางเลือก

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  โรงเรียนทางเลือก

นายศังกร   รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในการจัดตั้งโครงการ น.ร.อ.ให้โอกาสและปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาจากการเรียนในระบบปกติ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
เขียนโดย โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 2,262 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-02 14:20:16