เปิดบ้านวิชาการ(open House) 58

เปิดบ้านวิชาการ(open House) 58

เปิดบ้านวิชาการ(open House) 58

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดงานเปิดบ้านวิชาการ(open House) ประจำปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  เป็นประธานเปิดงาน โดยในงานมีการจัดนิทรรศการ เปิดบ้านวิชาการ และได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า “มหกรรมวิชาการ  ย้อนวันวาน  เปิดบ้านเลาขวัญ” ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน




เขียนโดย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 672 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-02-11 11:39:56