รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

เวลา 17.15 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดหนองตากยาอภัยสัตว์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ทรงเททองหล่อคัมภีร์เทศน์ ซึ่งคณะกรรมการวัด ร่วมกับพุทธศาสนิกชนจัดสร้างขึ้นเพื่อได้สักการะบูชา มีความยาว 6 เมตร 19 เซนติเมตร กว้าง 26 เซนติเมตร หนา 21 เซนติเมตร โดยทางวัดฯ ได้จัดสร้างองค์เหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี เนื้อทองเหลือง เป็นองค์นั่งถือกัณฑ์เทศน์แสดงพระธรรมเทศนา 

    ในการนี้ ทางโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำุรุง นำโดย นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูอาจารย์ พานักเรียนไปช่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ในบริเวณวัดฯ และร่วมรับเสด็จ
เขียนโดย โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 1,899 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-02-09 10:15:36