บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู

บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู

บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายมงคล  ชื่นชม  ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เป็นตัวแทนคณะครู บริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โดยมีท่านผู้อำนวยการนิรุจน์ นำพา เป็นผู้รับมอบด้วยตนเอง ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่นำมาบริจาคนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ที่ทางโรงเรียนไม่ได้ใช้งานซึ่งมีสภาพการใช้งานได้อย่างปกติ ในการนี้ทางโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู จะนำไปใช้ในการศึกษาเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนต่อไป
เขียนโดย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน 1,838 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-02-05 05:42:49