โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 34

โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 34

โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 34

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาเเละวัฒนธรรมได้จัดโครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 34 ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล โรงเรียนประชามงคลได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทคะเเนนรวมระดับจังหวัด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้อำนวยการอรณิชชา คชนา ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2559
เขียนโดย โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 809 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-02-03 15:27:18