ค่ายพักเเรมของลูกเสือและเนตรนารีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ค่ายพักเเรมของลูกเสือและเนตรนารีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ค่ายพักเเรมของลูกเสือและเนตรนารีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนประชามงคลได้จัดค่ายพักเเรมของลูกเสือและเนตรนารี ในวันที่ 21-23 มกราคม 2559 ประกอบด้วยลูกเสือเเละเนตรนารีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด มีพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ โดยมีผู้อำนวยการอรณิชชา คชนา เป็นประธานกล่าวเปิดกองลูกเสือ เเละมีกิจกรรมในค่ายพักแรมครั้งนี้อีกมากมาย
เขียนโดย โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 715 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-02-01 15:27:16