เข้าค่ายลูกเสือและกิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

เข้าค่ายลูกเสือและกิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

เข้าค่ายลูกเสือและกิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 21-23 มกราคม 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าค่ายลูกเสือที่โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี มีพิธีเปิดกองลูกเสือเเละมีกิจกรรมจิตอาสาในการพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ทาสีอาคาร ทาสีห้องน้ำ เเละทาสีรั้วโรงเรียนใหม่
เขียนโดย โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 1,088 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-02-01 15:07:05