โครงการป้องกันแม่วัยใสต้านภัยยาเสพติด

โครงการป้องกันแม่วัยใสต้านภัยยาเสพติด

โครงการป้องกันแม่วัยใสต้านภัยยาเสพติด

ในวันที่ 26 มกราคม สภาเด็กและเยาวชน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ร่วมด้วยโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
จัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันแม่วัยใสต้านภัยยาเสพติดเขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 576 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-28 14:19:12