คณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบริจาคโลหิต

คณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบริจาคโลหิต

คณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบริจาคโลหิต

 คณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ร่วมกับ สภากาชาติไทย และ โรงพยาบาลพหลฯ ร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
เขียนโดย โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 934 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-28 09:55:59