พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนายุวกชาดไทย

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนายุวกชาดไทย

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนายุวกชาดไทย

เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนายุวกชาดไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ซึ่งทรงเป็นผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาด ขึ้นในประเทศไทย
เขียนโดย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน 1,822 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-27 11:49:12