กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓

ในวันที่ ๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิตได้จัดพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓  ณ  ค่ายลูกเสือไผ่สีทองรีสอร์ท  อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณณบุรี  โดยมีนายสมพงษ์  น้อยพันธุ์  เป็นผู้อำนวยการค่ายพักแรมครั้งนี้  พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือทุกคนนำพาลูกเสือ และเนตรนารี  ทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเข้าค่ายพักแรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะชีวิต  นอกจากการเรียนรู้วิชาการ  ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี 
เขียนโดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 852 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-27 11:49:03