ตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

วันที่ 27 มกรมคม 2559 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านดโป่ง บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับคณะครูโรงเรียนกรับใหญ่ฯ และ ข้าราชการ ประชาชนใกล้เคียง
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 503 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-27 10:59:03