ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร..
     ประกาศโดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล  เมื่อ:2018-08-10 08:36:31  อ่าน:459 ครั้ง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา..
     ประกาศโดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล  เมื่อ:2018-07-31 16:00:54  อ่าน:760 ครั้ง
ขอเปลี่ยนแบบสรุปองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (จังหวัดกาญจนบุรี) เป็นฉบับน..
     ประกาศโดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล  เมื่อ:2018-07-16 08:43:30  อ่าน:214 ครั้ง
การประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้น..
     ประกาศโดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล  เมื่อ:2018-07-12 15:39:16  อ่าน:157 ครั้ง