ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร..
     ประกาศโดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล  เมื่อ:2018-12-13 16:28:50  อ่าน:400 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารท..
     ประกาศโดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล  เมื่อ:2018-11-26 09:17:37  อ่าน:2322 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษ..
     ประกาศโดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล  เมื่อ:2018-11-13 14:55:32  อ่าน:331 ครั้ง
ประกาศตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (เพิ่มเติม)..
     ประกาศโดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล  เมื่อ:2018-11-06 17:29:51  อ่าน:746 ครั้ง