กำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศ..
     ประกาศโดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล  เมื่อ:2017-06-22 11:45:05  อ่าน:552 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยา..
     ประกาศโดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล  เมื่อ:2017-06-20 16:58:10  อ่าน:47 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่..
     ประกาศโดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล  เมื่อ:2017-06-14 14:54:41  อ่าน:58 ครั้ง
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานใน..
     ประกาศโดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล  เมื่อ:2017-06-09 10:04:36  อ่าน:295 ครั้ง