ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื..
     ประกาศโดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล  เมื่อ:2019-04-18 15:48:28  อ่าน:553 ครั้ง
ประกาศ สพม.8 เรื่อง การจัดสรรที่เรียนให้นักเรียนที่พลาดจากการคัดเลือก ปีการศึกษ..
     ประกาศโดย:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เมื่อ:2019-04-11 16:29:59  อ่าน:4061 ครั้ง
แจ้งวันและเวลาประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา ..
     ประกาศโดย:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เมื่อ:2019-04-11 08:56:38  อ่าน:2305 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์..
     ประกาศโดย:กลุ่มอำนวยการ  เมื่อ:2019-03-25 15:30:31  อ่าน:746 ครั้ง