รับชม  video conference การชี้แจงภารกิจชอง สพฐ.เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 รับชม video conference การชี้แจงภารกิจชอง สพฐ.เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาช
พิธีเปิด “กิจกรรมนิทรรศการ Open House เปิดบ้านวิสุทธรังษี”
 พิธีเปิด “กิจกรรมนิทรรศการ Open House เปิดบ้านวิสุทธรังษี”
ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2562
 ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2562
การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
 การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ
ประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/2562
 ประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/2562
งานเดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1
 งานเดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1