การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำ
ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2561
 ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุ
การสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
 การสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง
ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
 ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเยาวชนคนดี ศรีท่าเรือ “ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียนสุจริต
 พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเยาวชนคนดี ศรีท่าเรือ “ โครงการโรง
โครงการประชุมสัมมนาพัฒนางานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 4)
 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนางานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่