งาน
 งาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมื่องโอ่ง 2560"
พิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
 พิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 "นิทรรศการท่ามะกาวิชากา
พิธีเปิดงาน “Open House KN 2016”  ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
 พิธีเปิดงาน “Open House KN 2016” ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 2/2560
 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้
“เปิดบ้านวิชาการ Open House’60”  ประจำปีการศึกษา 2559   ณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี
 “เปิดบ้านวิชาการ Open House’60” ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนด่านมะ
พิธีเปิดงาน “SP Academic Exhibitions” โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
 พิธีเปิดงาน “SP Academic Exhibitions” โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา