ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
 ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเยาวชนคนดี ศรีท่าเรือ “ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียนสุจริต
 พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเยาวชนคนดี ศรีท่าเรือ “ โครงการโรง
โครงการประชุมสัมมนาพัฒนางานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 4)
 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนางานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
 ประชุมกลั่นกรองจำนวนนักเรียน สังกัด สพม.8 ครั้งที่ 1/2561
  ประชุมกลั่นกรองจำนวนนักเรียน สังกัด สพม.8 ครั้งที่ 1/2561
ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
 ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. ว
ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. ว