ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนช่องพรานวิทยา
 ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนช่องพรานวิทยา
งานมหกรรม 9 Sci 2019 “โรงเรียนคุณภาพวิชาการ  สืบสานท้องถิ่นบ้านคา”
 งานมหกรรม 9 Sci 2019 “โรงเรียนคุณภาพวิชาการ สืบสานท้องถิ่นบ้านคา”
การประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (นักเรียนพิการเรียนรวม)
 การประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพ
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
 การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน "ราชโบริกาฯเกมส์ ครั้งที่ 48" ประจำปีการศึกษ
การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562
 การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2
โครงการรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562
 โครงการรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนา