การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 4/2562
 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 4/2562
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 3/2562
 ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 3/2562
การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่  13  พฤศจิกายน 2562
 การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 13 พฤศจิกา
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศ