นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้รับการคัดสรรเป็นผู้บริหารการศึกษาดีเด่น (ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา)
 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ไ
การประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์  เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
 การประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางกา
บรรจุและแต่งตั้งครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
 บรรจุและแต่งตั้งครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา
การประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์  เรื่อง  ชี้แจงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 การประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ เรื่อง ชี้แจงการสอบแข่งขัน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา