ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (HRDC)
 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (H
ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 5/2563
 ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 5/2563
จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563
 จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับ
จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำวันที่  27 มีนาคม 2563
 จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับ
จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563
 จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับ
สพม.8 ทำสเปรย์แอลกอฮอล์  และเจลแอลกอฮอล์  เพื่อใช้ในสำนักงาน
 สพม.8 ทำสเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในสำนักงาน