ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561
 ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประ
วางพวงหรีด และร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(สพค.)
 วางพวงหรีด และร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สำน
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2561
 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั
ผอ.สพม.8 กล่าวให้โอวาท และข้อคิดในการทำงาน แก่นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่เสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
 ผอ.สพม.8 กล่าวให้โอวาท และข้อคิดในการทำงาน แก่นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาล
ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา 5 เขต (สพป.4 เขต + 1 สพม.) ประจำปี 2561
 ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา 5 เขต (สพป.4 เขต + 1 สพม.) ประจำปี 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2561
 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2561