ประชุมซักซ้อมรายงานการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 ประชุมซักซ้อมรายงานการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ งวดที
รับรายงานตัว  และชี้แจงรายละเอียดในการทำแฟ้มทะเบียนประวัติแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
 รับรายงานตัว และชี้แจงรายละเอียดในการทำแฟ้มทะเบียนประวัติแก่ครูผู้ช่วยบ
8 รับรายงานตัว บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ และเขียนแฟ้มทะเบียนประวัติ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
 8 รับรายงานตัว บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ และเขียนแฟ้มทะเบียนประวั
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเ
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่
ประชุมศึกษานิเทศก์
 ประชุมศึกษานิเทศก์