ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563
   

2020-09-24 16:18:28

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพ..
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 3/2563
   

2020-09-21 19:08:44

กลุ่มอำนวยการ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 3/2563..
 พิธีแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ
   

2020-09-19 12:01:46

กลุ่มอำนวยการ
พิธีแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ "ร่มมะกา มุทิตา กษิณาลัย" สำนักงานเขต..
 โครงการจัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563
   

2020-09-19 11:46:50

กลุ่มอำนวยการ
โครงการจัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ลูกจ้างประจำที่จะเกษีย..
ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 11/2563
   

2020-09-17 11:04:21

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 11/2563..
กิจกรรม
   

2020-09-16 22:35:09

กลุ่มอำนวยการ
กิจกรรม "ทัศนศึกษาโครงการ สพม.8 จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชันย์ ..