ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2563
 

2020-05-29 13:52:08

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2563..
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดเรียงลำดับความสำคัญในการบันทึกข้อมูลลงในระบบทางเว็บไซต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
   

2020-05-27 15:08:15

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดเรียงลำดับความสำคัญในการบันทึกข้อมูลลงในระบบทา..
ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 7/2563
   

2020-05-27 11:25:58

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 7/2563..
จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2563
   

2020-05-20 15:59:00

กลุ่มอำนวยการ
จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้..
ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2563
   

2020-05-20 15:51:44

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2563..
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  เรื่อง  การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid-19) ผ่านระบบ Video Conference
   

2020-05-20 15:44:31

กลุ่มอำนวยการ
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เรื่อง การจัดการ..