ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์  รายการ  พุธเช้า ... ข่าว สพฐ.
 ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ.
รับรายงานตัว บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
 รับรายงานตัว บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เดินทางไปส่งและร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมชาย รองเหลือ เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่
 ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ
ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมส่ง นายสมชาย รองเหลือ เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง
 ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ
ประชุมเรื่องบัญชีสรุปรายละเอียดการรายงานการติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 ประชุมเรื่องบัญชีสรุปรายละเอียดการรายงานการติดตาม ประเมินผล และรายงานการ
โครงการพัฒนาบุคลากร และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 29 กันยายน  – 4 ตุลาคม 2560 จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่
 โครงการพัฒนาบุคลากร และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระ