ร่วมเป็นเจ้าภาพ และฟังสวดพระอภิธรรมศพ  บิดาของนางสาวจีรวรรณ สุขสมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ที่เสียชีวิต
 ร่วมเป็นเจ้าภาพ และฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของนางสาวจีรวรรณ สุขสมบูรณ์ น
ร่วมพิธีรดน้ำศพ บิดาของนางสาวจีรวรรณ สุขสมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ที่เสียชีวิต
 ร่วมพิธีรดน้ำศพ บิดาของนางสาวจีรวรรณ สุขสมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำ
ประกอบพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจุดเทียน
 ประกอบพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณา
ร่วมสวดพระพุทธมนต์  ประกอบพิธีถวายบังคม  และวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 ร่วมสวดพระพุทธมนต์ ประกอบพิธีถวายบังคม และวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษ
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ มารดาของนางวันทนา  เกษมสิทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ที่เสียชีวิต
 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ มารดาของนางวันทนา เกษมสิทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญ