ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

รับมอบตัวนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี

รับมอบตัวนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน142 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-16 11:37:38

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561

                    14 มีนาคม 2562 ดร.อโนทัยทัณกาศเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมทิเทศ ม.3 ม.6 เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน105 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-15 18:12:44

ปัจฉิมนิเทศ 2561

ปัจฉิมนิเทศ 2561

12 มีนาคม 2561

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน172 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-13 15:22:31

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ- เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือสมพล..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน67 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-12 17:41:38

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.๒

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.๒

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.๒ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน77 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-12 17:40:28

ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2

ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2

กิจกรรมค่ายฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "พัฒนาคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ผูเรียน" ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน72 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-12 17:39:07

ปัจฉิมนิเทศ

ปัจฉิมนิเทศ

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ ๓และ ๖ โรงเรียนอุดมสิทธิ์ศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน69 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-12 17:37:27

กิจกรรมร่วมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย

กิจกรรมร่วมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย ไปใช้สิทธิ์เลือก ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน61 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-12 17:35:37

กิจกรรมมุฑิตาจิต และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมมุฑิตาจิต และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 มีนาคม 2562 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน114 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-08 13:33:51

การประชุมชี้แจงสนามสอบคณะทำงาน (O-NET) ม.6

การประชุมชี้แจงสนามสอบคณะทำงาน (O-NET) ม.6

                วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:00 น. ดร.อโนทัย ทัณกาศ เป็นประธานการประชุมชี้แจงสนามสอบคณะทำงาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีก..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน78 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-01 21:16:02