ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

                     ๑-๓ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครู..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน85 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-03 22:00:16

การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

               2 กันยายน 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการนิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน139 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-02 17:03:58

นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมการประกวด-แข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563

นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมการประกวด-แข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563

2 กันยายน 2563 นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน88 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-02 15:50:57

การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย

การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย

การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน118 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-02 10:31:28

วันสารทจีน 2563

วันสารทจีน 2563

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ทำบุญไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสารทจีน 2563

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน94 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-02 10:26:28

การประชุมเพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้นักเรียน ในเรื่องของการกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

การประชุมเพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้นักเรียน ในเรื่องของการกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

การประชุมเพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้นักเรียน ในเรื่องของการกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตาม พระราชบัญญัติจราจ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน98 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-01 11:08:17

HJP News ฉบับที่ ๙๖/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๙๖/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน71 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-01 09:54:30

HJP News ฉบับที่ ๙๕/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๙๕/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน48 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-01 09:53:58

HJP News ฉบับที่ ๙๔/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๙๔/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน42 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-01 09:53:17

HJP News ฉบับที่ ๙๓/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๙๓/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน39 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-01 09:52:18