ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

HJP News ฉบับที่ ๑๐๒/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๐๒/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน25 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-09 17:03:35

HJP News ฉบับที่ ๑๐๑/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๐๑/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน25 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-09 17:02:56

HJP News ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน23 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-09 16:44:21

HJP News ฉบับที่ ๙๙/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๙๙/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน29 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-09 16:43:43

HJP News ฉบับที่ ๙๘/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๙๘/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน31 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-09 16:43:12

HJP News ฉบับที่ ๙๗/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๙๗/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน18 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-09 16:42:38

นนทรีสาร 35/2563

นนทรีสาร 35/2563

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน57 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-08 21:38:52

60 ปี ปูชนีย์  ศรีรัชดา งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการฯ

60 ปี ปูชนีย์ ศรีรัชดา งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการฯ

                  5 กันยายน 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ท่านผู้อำนวยก..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน104 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-06 19:13:40

ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมเข้าศึกษาดูงาน

ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมเข้าศึกษาดูงาน

                   โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนภูซางวิทยาคมเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานฝ่ายต่างๆ และกิจกรรมที่โรงเรียนประสบผลสำเร็..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน119 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-03 22:37:32

อบรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

อบรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

                  3 กันยายน 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ขับรถถูกกฎ ลดอุบัติเหตุ ขับขี่มอเตอร์ไซต์ ปลอด..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน100 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-03 22:19:53