ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

งานมอบตัวม.1และม.4 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง

งานมอบตัวม.1และม.4 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นม.

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน77 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-15 10:30:09

ต้อนรับข้าราชการครูคนใหม่ สาขาวิชาเอกภาษาจีน

ต้อนรับข้าราชการครูคนใหม่ สาขาวิชาเอกภาษาจีน

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน185 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-03 15:32:17

ส่งครูเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแแหน่งครูผู้ช่วย

ส่งครูเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแแหน่งครูผู้ช่วย

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน146 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-03 15:31:06

นิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน161 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-01 20:18:35

ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

           โรงเรียนประชามงคลขอขอบพระคุณ คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวน และรายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 1.ศน.วัฒนา ตรงเที่ยง 2.ศน.จิรภ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน167 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-25 18:00:55

การติดตามการสอนออนไลน์ช่วง COVID-19 โดยคณะ มรภ.กาญจนบุรี และ ศน.สพม.8

การติดตามการสอนออนไลน์ช่วง COVID-19 โดยคณะ มรภ.กาญจนบุรี และ ศน.สพม.8

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน213 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-20 11:30:11

630512 ประชุมคณะครูเพื่อวางแผน และเตรียมความพร้อมการเรียน Online

630512 ประชุมคณะครูเพื่อวางแผน และเตรียมความพร้อมการเรียน Online

            12 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เข้าร่วมประชุม หารือ เพื่อวางแผนในการเตรียมความพร..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน156 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-12 20:48:04

630508 พุทธอุทยานพักสงฆ์เขาตะแบง แจกถุงยังชีพให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

630508 พุทธอุทยานพักสงฆ์เขาตะแบง แจกถุงยังชีพให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

         วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์จาก พุทธอุทยานพักสงฆ์เขาตะแบง โดยพระภิกษุทรงพล เขมรํสี มี..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน181 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-08 09:50:13

630507 เข้าร่วมรับฟังการจัดการเรียนการสอนทางไกล

630507 เข้าร่วมรับฟังการจัดการเรียนการสอนทางไกล

        วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น.ผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนห้วยกระเจา..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน118 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-08 09:47:50

630428 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

630428 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

         28 เมษายน 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการ และวางแผนกา..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน131 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-08 09:45:29