ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน23 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-25 14:36:43

การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน16 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-25 14:35:18

การติดตามนักเรียนทุน

การติดตามนักเรียนทุน

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน12 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-25 14:31:37

ประกาศสมานฉันท์ต่อต้านคอร์รัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย

ประกาศสมานฉันท์ต่อต้านคอร์รัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน18 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-25 14:30:13

การอบรมขยายผลครูแกนนำ  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

การอบรมขยายผลครูแกนนำ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน12 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-25 14:23:33

การนิเทศ ติดตาม การดำเนินการงานITA  ONLINE

การนิเทศ ติดตาม การดำเนินการงานITA ONLINE

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน12 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-25 14:21:57

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน19 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-25 14:10:09

มุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน ครูนันทวัน รสหวาน

มุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน ครูนันทวัน รสหวาน

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน35 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-25 12:52:52

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษาและครู

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษาและครู

    วันที่ ๒๓  กันยายน ๒๕๖๓ นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย       ครูผู้สอน เข้าร่วม

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน60 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 20:16:35

HJP News ฉบับที่ ๑๒๔/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๒๔/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน35 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 14:45:33