ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

สัปดาห์เยี่ยมบ้าน

สัปดาห์เยี่ยมบ้าน

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน24 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-29 15:52:19

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน30 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-29 15:50:39

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน22 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-29 15:47:44

ตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

ตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน64 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-24 08:41:25

อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน81 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-23 13:14:00

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูผู้ช่วย

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูผู้ช่วย

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน67 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-23 13:11:21

มอบเงินค่าครองชีพนักเรียนเสมอภาค

มอบเงินค่าครองชีพนักเรียนเสมอภาค

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน58 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-23 13:07:04

ประผู้ปกครองและมอบตัว 1/2563

ประผู้ปกครองและมอบตัว 1/2563

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน50 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-23 13:01:01

การรับมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

การรับมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

                   โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่  11-16 มิถุนายน 2563 โดยมีมาตรการเพื่อป้องกัน..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน90 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-17 20:33:27

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน60 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-17 19:30:53